בס״ד

Scorecard

All Our Trades, For Better… And Less So.

Note on determining profits for zero premium trades:

At the least expensive online brokerages, a zero premium trade with 10 pairs of options traded costs roughly $15 to initiate.  Using this as our base cost, we’ve calculated the profits on the trades below, knowing that either more or less pairs traded will change the P/L results dramatically.

We did not include costs to close trades because sometimes they close at expiry (without commissions), while others are closed out early.  For the sake of uniformity, we left closing commissions out of our calculation altogether.  In a worst case scenario, investors may be obligated to shell out another $15 to close before expiry.

All percentages are calculated as precisely as possible, but timing and execution will affect outcomes.

[Tickers in bold represent our weekly A Jew and His Gold trades.]

 

DATE OPEN TICKER BUY PRICE SOLD DATE SOLD PRICE GAIN/LOSS
9/2/20 FIZZ DEBIT 7.00 OPEN
8/30/20 EBAY CREDIT 0.04 OPEN
8/25/20 APPS DEBIT 2.55 OPEN
8/24/20 AN DEBIT 0.15 OPEN
8/19/20 ROCK DEBIT 0.10 OPEN
8/16/20 CLX Zero Premium OPEN
8/12/20 DBB/GGB DEBIT 0.40 OPEN
8/9/20 PG/VDC DEBIT 1.45 OPEN
8/6/20 USD/KLAC CREDIT $1.10 OPEN
8/3/20 MED/VDC DEBIT $1.07 OPEN
7/28/20 WPM/GLD Zero Premium OPEN
7/26/20 TAL DEBIT $2.80 8/21/20 +$7.70 +175%
7/22/20 APD DEBIT $9.30 8/21/20 +$12.35 +32%
7/20/20 JNJ/SPXL CREDIT $0.05 OPEN
7/16/20 SAIA DEBIT $28.90 OPEN
7/12/20 WKHS CREDIT $0.05 OPEN
7/8/20 SOYB DEBIT $0.65 OPEN
7/6/20 IGV/TQQQ CREDIT $0.40 8/21/20 +$2.00 +1500%
6/30/20 TLT/TMV CREDIT $0.20 8/21/20 -$0.38 -47%
6/28/20 FSLY CREDIT $96.21 OPEN
6/24/20 WPM/GLD DEBIT $0.05 7/26/20 +$2.33 +4560%
6/21/20 FAS/GS CREDIT $0.10 8/6/20 +$2.15 +1400%
6/18/20 THO/WLK CREDIT $0.60 OPEN
6/14/20 REZI DEBIT $7.90 8/21/20 +$10.00 +26.5%
6/10/20 IAU/SLV DEBIT $0.16 7/23/20 +$3.72 +2225%
6/8/20 APPF DEBIT $33.80 7/17/20 +$43.30 +28%
6/3/20 EVRI DEBIT $6.15 OPEN
5/31/20 W DEBIT $0.50 OPEN
5/27/20 OKTA DEBIT $2.60 OPEN
5/24/20 FAS/KRE DEBIT $0.99 6/9/20 +$3.10 +213%
5/21/20 TSCO DEBIT $0.40 OPEN
5/18/20 XOP Zero Premium /5/18/20 -$0.60 -400%
5/14/20 TSLA CREDIT $0.40 8/21/20 NIL +100%
5/11/20 IYF/XLV DEBIT $6.01 5/11/20 +$12.01 +100%
5/6/20 VXX DEBIT $0.99 5/18/20 NIL -100%
5/3/20 MO/SAM DEBIT $0.75 OPEN
4/29/20 WING/KO Zero Premium OPEN
4/27/20 USO/XLE DEBIT $0.09 OPEN
4/23/20 FCFS/DDS DEBIT $45.27 OPEN
4/20/20 IAU/SLV CREDIT $1.83 5/28/20 -$0.23 +967%
4/16/20 GDX/UUP CREDIT $3.99 6/9/20 -$3.76 +53%
4/6/20 SLGN 4/26/20 TRADE WITHDRAWN
4/1/20 FAS/XLF CREDIT $1.59 4/10/20 +$7.55 +5993%
3/30/20 AES/XEL DEBIT $0.10 OPEN
3/25/20 KR/GO CREDIT $3.20 6/9/20 -$0.03 +2013%
3/23/20 QQQ/CLX CREDIT $6.70 3/24/20 +$11.11 +11,773%
3/19/20 EURN DEBIT $7.94 5/18/20 +$1.87 +23.5%
3/16/20 KR DEBIT $29.75 4/17/20 +$31.95 +7.4%
3/12/20 GLD/MSFT CREDIT $0.30 3/16/20 +$15.55 +10,467%
3/9/20 VXX DEBIT $0.03 7/2/20 +$0.17 +466%
3/4/20 GLD/SLV CREDIT $0.10 7/23/20 +$2.70 +1767
3/2/20 TLT/HYG Zero Premium OPEN
2/27/20 DBC/UDN DEBIT $0.10 3/18/20 +$0.65 +550%
2/24/20 IYT/DIA CREDIT $0.15 8/21/20 +$1.10 +733%
2/20/20 SMPL DEBIT $0.45 3/4/20 +$3.25 +622%
2/16/20 JBHT DEBIT $0.15 3/1/20 +$3.95 +2533%
2/12/20 AMD DEBIT $0.14 3/4/20 +$1.49 +964%
2/10/20 SPXC DEBIT $0.49 3/1/20 +$1.50 +333%
2/6/20 X DEBIT $8.99 7/17/20 +$1.10 +6.5%
2/2/20 STT DEBIT $0.01 Expires Worthless -100%
1/30/20 CA:GCM.WT.B DEBIT $3.40 2/21/20 +$4.60 +35%
1/27/20 MSFT CREDIT $0.18 3/12/20 +$2.42 +1633%
1/23/20 DD DEBIT $2.02 2/2/20 +$3.30 +63%
1/20/20 AAPL/TLT DEBIT $0.05 1/24/20 +$1.00 +1900%
1/14/20 FCX CREDIT $1.59 7/2/20 -$1.51 +5%
1/13/20 MS DEBIT $1.13 1/24/20 +$2.21 +95%
1/9/20 GLD CREDIT $0.06 3/18/20 +$1.72 +1046%
1/6/20 NOC CREDIT $0.20 3/6/20 +$1.00 +800%
1/2/20 SBSW/UNG CREDIT $0.10 OPEN
12/30/19 BABA Zero Premium 1/28/20 +$1.04 +593%
12/29/19 VALE CREDIT $0.76 OPEN
12/23/19 XLU/XBI DEBIT $0.06 1/24/20 +$2.32 +3767%
12/16/19 XLV/XLU DEBIT $0.02 1/27/20 +$0.26 +1200%
12/12/19 SEA/STNG Zero Premium 1/13/20 +$0.73 +387%
12/9/19 TLT/HYG DEBIT $0.01 12/17/19 +$0.52 +5100%
12/5/19 SFM DEBIT $0.35 5/6/20 +$1.08 +208%
12/1/19 HII/ITA DEBIT $0.40 2/14/20 +$5.10 +1175%
11/28/19 TLT/GLD Zero Premium 12/3/19 +$1.40 +833%
11/25/19 AAPL DEBIT $0.03 2/21/20 -$10.03 -33,433%
11/21/19 CP DEBIT $0.20 3/10/20 +$16.80 +8300%
11/18/19 CNS/IAI DEBIT $1.25 12/3/19 +2.46 +97%
11/15/19 EWH/RSX DEBIT$0.03 3/1/20 +$0.95 +3067%
11/12/19 SHOP DEBIT $0.10 OPEN
11/7/19 KOL Zero Premium 8/21/20 +$0.15 NIL
11/4/19 BMY CREDIT $0.05 3/12/20 +$0.37 +187%
10/31/19 FCX CREDIT $0.03 11/5/19 +$0.62 +333%
10/28/19 VXX DEBIT $1.03 Expires Worthless -100%
10/24/19 FARM/DBC CREDIT $1.22 11/10/19 +$0.68 +1167%
10/22/19 LHX DEBIT $0.35 Expires Worthless -100%
10/17/19 BHP CREDIT $0.01 3/1/20 +$2.16 +1413%
10/15/19 BAFM/QQQ Zero Premium 10/28/19 +$1.22 +713%
10/10/19 EURN CREDIT $2.50 10/16/19 -$1.23 +103%
10/7/19 CAE CREDIT $0.15 3/18/20 +$9.00 +5900%
10/2/19 KHC DEBIT $0.10 10/23/19 +$1.39 +1290%
9/23/19 LKQ CREDIT $0.05 11/4/19 +$1.10 +667%
9/19/19 SWN DEBIT $1.71 3/23/20 +2.08 +21.6%
9/15/19 MC DEBIT $0.55 OPEN
9/12/19 FXI CREDIT $2.25 10/17/19 -$0.45 +400%
9/10/19 AAPL DEBIT $0.25 9/12/19 +$1.85 +640%
9/5/19 GDX/SCCO CREDIT $0.10 9/10/19 +$0.86 +540%
9/5/19 SBAC/QQQ DEBIT $0.09 9/9/19 +$1.13 +1155%
8/29/19 NEE CREDIT $0.95 12/24/19 +$2.89 +2460%
8/26/19 HI DEBIT $0.10 10/28/19 +$0.90 +800%
8/22/19 AWR/XLU DEBIT $0.06 10/2/19 +$0.69 +1050%
8/20/19 SHAK/USFD DEBIT $0.05 9/12/19 +$0.55 +1000%
8/14/19 XOP/USO DEBIT $0.02 1/13/20 +$0.07 +250%
8/12/19 TSLA DEBIT $0.01 Expires Worthless -100%
8/08/19 CF CREDIT $2.64 Expires Worthless +100%
8/04/19 HSY Zero Premium 10/28/19 +$1.46 +873%
7/30/19 RGLD DEBIT $0.90 Expires Worthless -100%
7/29/19 XOP CREDIT $0.94 8/9/19 -$1.50 -37%
7/25/19 FCX DEBIT $0.05 8/2/19 +$0.46 +820%
7/22/19 HON/KSS DEBIT $0.05 8/7/19 +$0.40 +700%
7/18/19 X/NUE Zero Premium Expires Worthless NIL
7/15/19 PENN DEBIT $0.10 7/29/19 -$0.85 -950%
7/11/19 KOL/TLT DEBIT $0.04 8/6/19 +$0.41 +925%
7/08/19 XLV/BMRN CREDIT $0.03 10/2/19 +$0.20 +53%
7/04/19 DBC Zero Premium Expires Worthless NIL
7/01/19 CME/KRE CREDIT $0.08 11/6/19 +$1.05 +653%
6/27/19 GLD/SLV DEBIT $0.04 7/2/19 +$0.87 +2075%
6/24/19 DIA/ERIE DEBIT $1493 7/28/19 +$3642 +144%
6/20/19 SMG CREDIT $0.10 10/23/19 +$2.30 +1500%
6/16/19 XLE/XLP DEBIT $227  6/24/19 +$484 +113%
6/10/19 KTOS/ITA DEBIT $0.15 7/2/19 +$0.85 +467%
6/05/19 XLE/GDX DEBIT $0.09 Expires Worthless -100%
6/03/19 XLU/IYT DEBIT $0.07 7/2/19 +$0.41 +486%
5/30/19 UNG DEBIT $0.02 OPEN
5/26/19 KOF CREDIT $0.15 7/25/19 +$0.65 +433%
5/23/19 AAL DEBIT $0.04 5/30/19 +$0.62 +1450%
5/20/19 MKTX/XLF DEBIT $0.25 3/18/20 +$6.20 +2380%
5/16/19 PPC Zero Premium 5/30/19 +$0.85 +467%
5/13/19 MSFT/ITA DEBIT $0.05  6/5/19 +$0.65 +1200%
5/09/19 USO/UUP CREDIT $0.07  5/23/19 +$0.27 +127%
5/06/19 ABBV/IBB CREDIT $0.10 6/26/19 +$6.50 +6450%
4/29/19 DIA/QQQ DEBIT $0.12 5/21/19 +$1.28 +967%
4/17/19 GLD CREDIT $0.07 OPEN
4/15/19 FAS DEBIT $4.80 4/29/19 +$6.15 +28.125%
4/11/19 BAYRY/SFM DEBIT $450 5/9/19 +$620 +38%
4/08/19 CMG CREDIT $6.90 11/4/19 +$1.67 +5613%
4/04/19 STNG DEBIT $0.10 4/23/19 +$3.50 +3400%
4/01/19 TMV/DIA CREDIT $0.06 6/17/19 -$0.07 -14%
3/27/19 SLV DEBIT $0.03 5/2/19 +$0.21 +633%
3/25/19 BSX CREDIT $0.01 4/23/19 +$0.77 +413%
3/18/19 FXI DEBIT $0.50 1/22/20 -$1.80 -460%
3/15/19 USO CREDIT $0.03 3/27/19 +$0.29 +140%

 

 

//